logo

MONTÁŽE A OPRAVY JEŘÁBŮ, s.r.o.


23 let

Tradice, spolehlivost, kvalita.

Specializace

Specializujeme se na údržbu, modernizaci a obsluhu jeřábů.

Certifikace

Vlastníme potřebné certifikáty, oprávnění a povolení.

Kvalifikace

Jsme kvalifikovaným dodavatelem pro ČEZ, a.s., Škoda JS a.s. a dalších.

Historie

Společnost Montáže a opravy jeřábů, s.r.o. byla založena v roce 1991

Naše činnost se od počátku zaměřovala na rekonstrukce, modernizace a montáže jeřábů. Jednalo se o přístavy, průmyslové podniky, energetické společnosti apod.

Současnost

údržba, modernizace, obsluha

V současné době se specializujeme na údržbu, modernizace a obsluhy jeřábů, zejména v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. V těchto provozech rovněž zajišťujeme výpomoc a zázemí pro jiné dodavatele, jelikož disponujeme kolektivem pracovníků vysoce kvalifikovaných pro práci v JE.Kvalifikace

jsme držitelé těchto oprávnění:

  • certifikát ČSN EN ISO 9001:2016
  • povolení SÚJB dle § 9 odst. 2 písm. i) zákona č. 263/2016 Sb. k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie
  • oprávnění k provádění montáží, oprav, kontrol, generálních oprav, modernizací-rekonstrukcí, údržby, odborných prohlídek a zkoušek, revizí a revizních zkoušek vlastníme od těchto institucí: Technická inspekce České republiky, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Báňský úřad
  • naši zaměstnanci i naši dodavatelé splňují náročné požadavky na kvalifikaci pracovníků jaderných elektráren, pro něž jsme stálým dodavatelem
  • nezabýváme se výrobou a distribucí náhradních dílů
  • neprovádíme práce na stavebních a mobilních jeřábech

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016
Politika kvalityKontaktní osoby

Rudolf Dvořák

ředitel společnosti a jednatel

+420 724 235 303
dvorak@jeraby.com

 

sekretariát ředitele

+420 381 104 845
kancelar.ete@jeraby.com

Jaromír Němeček

jednatel

+420 602 737 520
nemecek@jeraby.com

Leopold Hladil

jednatel

+420 602 512 207
hladil@jeraby.com

Ing. Hana Zaoralová

ekonom a manažer kvality

+420 724 291 020
zaoralova@jeraby.com

Jan Holý ml.

manažer zakázky

+420 776 697 456
holy@jeraby.com

Daniel Rys

manažer zakázky

+420 724 410 445
kancelar.ete@jeraby.com

Sídlo společnosti

Montáže a opravy jeřábů, s.r.o.
Slaměníkova 23
614 00 Brno


Email: zaoralova@jeraby.com
Tel.: +420 545 216 856

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u KOS Brno, oddíl C, vložka č. 27097/2, spis. značka F 24294/98

Informace o zpracování osobních údajů

Pomáháme

Od počátku existence naší společnosti podporujeme veřejně prospěšné organizace i jednotlivce, a to zejména v sociální oblasti. Pomáháme rovněž lidem, pečujícím o opuštěná nebo handicapovaná zvířata.
Naše činnost směřuje převážně do našeho regionu, upřednostňujeme projekty, ke kterým tzv. dohlédneme, ale v některých případech jsme aktivní i za hranicemi naší země.
Velice si vážíme lidí, kteří svůj život zasvětili charitativní práci a těší nás, že i my můžeme být prospěšní.